{No lang[lt] found for key "usecookie"} Daugiau informacijos

Dar daugiau dėmesio asmens duomenų saugumui

Nuo šiol mūsų įmonės klientų ir darbuotojų asmens duomenų apsaugai bus skiriamas dar didesnis dėmesys.

Š. m. rugsėjo mėn. UAB "Gardenis" patvirtinta ir skirtinguose įmonės veiklos procesuose įdiegta ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą reglamentuojanti dokumentų sistema. 

Vidinė įmonės sistema numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo (jų rinkimo, užrašymo, kaupimo, saugojimo, klasifikavimo, grupavimo, jungimo, keitimo, teikimo, paskelbimo, naudojimo, ....), duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.

 

Išsamiau apie ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) - čia: ...

 

 

Daugiau   N A U J I E N Ų ...